Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2018

Ceseline
Ceseline
3717 f7dd
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMartwa13 Martwa13
Ceseline
9164 aafb
Reposted fromqb qb viaMartwa13 Martwa13

May 24 2018

6981 0c0e
Reposted fromSkydelan Skydelan viastrzepy strzepy
Ceseline
4822 f705
Reposted from4777727772 4777727772 viapuszka puszka
1227 860a
Ceseline
6435 212a
Reposted fromseaweed seaweed viabudas budas
Ceseline
5989 8e1c
Reposted fromseaweed seaweed viabudas budas
Ceseline
5953 43a2
Reposted fromseaweed seaweed vianyaako nyaako
Ceseline
5896 a31e
Reposted fromseaweed seaweed viaMartwa13 Martwa13
Ceseline
8826 fb79 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viamayamar mayamar
Ceseline
Najgłupszy sposób marnowania czasu to czekanie na kogoś. Aż dorośnie, aż zrozumie, aż doceni. 
Reposted fromyanek yanek viamayamar mayamar
Ceseline
Do niektórych znajomości trzeba dorosnąć,
nie tylko po to,
by w nie wejść
ale też po to -
by umieć je zakończyć.
— "List w butelce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamayamar mayamar

May 23 2018

Ceseline
5235 634d
Reposted fromkrzysk krzysk viapseudooptymistka pseudooptymistka
Ceseline
6030 ffc1
8136 be02 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viagitana gitana
Ceseline
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet, jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska – "Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym"
Reposted fromIriss Iriss viasummerstar summerstar
8097 8907

energy:

let it hurt

Reposted fromSkydelan Skydelan vianailini nailini

May 22 2018

Ceseline
9042 c1ee 500
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viacarmenluna carmenluna
Ceseline
0943 82a3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl