Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

Ceseline
4965 5910 500
Ceseline
Powoli, ale intensywnie.
Ceseline
Reposted fromfapfapfap fapfapfap viabrzask brzask
Ceseline
Uwaga niesie energię, a energia przemienia. Wszystko, na co zwrócisz uwagę, umocni się w Twoim życiu, wszystko od czego odwrócisz uwagę, będzie więdło, rozpadało się i znikało.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viabrzask brzask
Ceseline
8529 f897
Reposted frompredictableannie predictableannie viabrzask brzask
1508 e3e9
Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
7124 ab7f 500
Reposted fromsoultraveling soultraveling viabrzask brzask
Ceseline
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viabrzask brzask
Ceseline
1965 fc09 500
Reposted fromNajada Najada viabrzask brzask
4496 685e
Reposted fromkeithpeligro keithpeligro viabrzask brzask
Ceseline
9354 31b5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
Ceseline

Dziejesz się 
we mnie
raz za razem
kręcisz tam
wszystkim 
i mieszasz

chaos mi 
zostawiasz 
szalejącą
letnią burze

a gdy po Tobie 
sprzątam 
i nawet już kurz
tu nie tańczy
Ty wracasz
i dziejesz się 
znowu.

— K. Wołyniec, Powroty
Reposted fromlovvie lovvie viabrzask brzask
Ceseline
3898 939a
Reposted fromsarazation sarazation
3712 0020
Reposted fromamatore amatore
4754 b585
Reposted fromamatore amatore
8076 62e2
Reposted fromamatore amatore
1772 92f8
Reposted fromamatore amatore
Ceseline
Ludzie mają tę niemiłą przypadłość, że tęsknią za czymś, czego nawet nie posiadali.
— Esseral
Reposted fromgreywolf greywolf viasleeplessy sleeplessy
8613 0665 500
Reposted fromerial erial viajojinthesun jojinthesun

March 24 2017

8546 723f
Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl