Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 14 2018

Ceseline
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Ceseline
Zacznij dbać o swoją postawę, pamiętaj o kontakcie wzrokowym, próbuj ładnie się poruszać i odpowiednio zachowywać. Praktykowanie eleganckiego stylu życia dostarcza wielu przyjemności! A jeśli nawet coś pójdzie nie tak, trzeba się zaraz pozbierać i próbować od nowa. Wkrótce dobre zachowanie, jeden z głównych filarów eleganckiego stylu życia, stanie się twoją drugą naturą.
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viazupamarzen zupamarzen
Ceseline
4911 30f9
Reposted from4777727772 4777727772 viastrzepy strzepy
4849 2f52
Reposted fromLittleJack LittleJack viastrzepy strzepy
Ceseline
Ceseline
2204 7c69
Reposted fromLittleJack LittleJack viakatastrofo katastrofo
Ceseline
1023 adfe 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFlowialiusz Flowialiusz
Ceseline
Jak poradzić sobie z tą frustracją, że czujesz,  że możesz i powinieneś robić tyle wspaniałych rzeczy, a nie masz siły?
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Ceseline
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku vialittlemouse littlemouse
Ceseline
Bywają cisze, które nie mają nic wspólnego ze spokojem. 
— Michelle Paver
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialittlemouse littlemouse
Ceseline
9663 6a62
Reposted fromerial erial viasatyrlane satyrlane
Ceseline
6014 1103 500
Reposted fromhagis hagis viapredictableannie predictableannie
Ceseline
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasatyrlane satyrlane
8796 cbdc
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasatyrlane satyrlane
Ceseline
1503 3a14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasatyrlane satyrlane

October 07 2018

Ceseline
9869 7641 500
Reposted fromSchohns Schohns viajointskurwysyn jointskurwysyn
Ceseline
0359 fafe
Reposted fromnenya nenya viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl